Disclaimer

Evenweg.nl is samengesteld door Kopal BV. Onderstaande bepalingen van Evenweg.nl refereren daarom naar zowel Evenweg.nl en Kopal BV.

De website Evenweg.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen desondanks verouderde, incomplete of onjuiste gegevens verschaffen. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De op Evenweg.nl genoemde prijzen, zijn de vanafprijzen zoals die op het moment van plaatsen, vermeld waren op de website van de gelinkte aanbieder. Controleer alvorens te boeken, op de website van de aanbieder, of de genoemde prijzen nog kloppen en welke kosten daar eventueel nog bijkomen. Hierbij kun je denken aan: btw,  reserveringskosten, bedlinnen, toeristenbelasting, nutsvoorzieningen, enz.

Evenweg.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid - voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade.

Evenweg.nl bevat links naar externe websites. Evenweg.nl is niet aansprakelijk voor, en heeft geen controle over, de content van deze websites.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evenweg.nl.